Pozwolić sobie na więcej

Dzięki odroczonej płatności to możliwe

System odroczonej płatności - przeznaczony w głównej mierze dla Licencjobiorców (są to z reguły firmy), którzy mają na tyle dużo własnego kapitału, że stać ich na odroczenie płatności, dzięki czemu pozyskują nowego Klienta. Mówimy tu, na razie, o stacjonarnych miejscach sprzedaży towarów i usług. Licencjobiorca szybko i sprawnie weryfikuje swojego Klienta w bazie scoringowej. Na platformie Alegrosz.pl posiada panel, w którym na podstawie dowodu osobistego, wprowadza Klienta do systemu Alegrosz i pobiera Jego scoring. Dostęp do scoringu posiada jedynie Licencjobiorca/y oraz fundusze, które mogą nabyć daną wierzytelność. Po otrzymaniu scoringu, Licencjobiorca może sam zdecydować na jaką kwotę oraz na jaki termin odracza płatność, lub odmawia udzielenia odroczonej płatności. Zawartą transakcję z Kupującym Licencjobiorca będzie mógł sprzedać na giełdzie wierzytelności, a tym samym uwolnić środki pieniężne. Nabywca wierzytelności, po zawarciu umowy z Licencjobiorcą przeleje pieniądze na jego konto na platformie Alegrosz.pl.

watch

Ten prosty schemat pokazuje wiele korzyści dla Licencjobiorców:

feature
zwiększenie obrotów na bazie obecnych Klientów
feature
pozyskanie nowych Klientów
feature
sprzedaż towaru, dla którego trudno zdobyć Nabywcę np. luksusowego
feature
uwolnienie powierzchni magazynowych, obniżenie kosztów magazynowych
feature
uwolnienie środków pieniężnych dla innych, być może sezonowych lub topowych towarów
feature
wzrost konkurencyjności na rynku sprzedaży towarów i usług
feature