Co jeśli Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki?

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca spóźnia się z płatnością operator serwisu Alegrosz.eu podejmuje działania w ramach windykacji na drodze polubownej, mające na celu wyegzekwowanie płatności, między innymi:
- wiadomości sms i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z przypomnieniem już 1 dnia po upływie terminu płatności;
- dalsze dopuszczone prawem działania windykacyjne, o których mowa w regulaminie świadczenia usług na postawie i w zakresie zlecania wskazanego przez Pożyczkodawcę.