Kto jest stroną umowy pożyczki?

Umowy pożyczek zawierane są w oparciu o art. 720 kodeksu cywilnego, a stronami pożyczek są Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca. Serwis Alegrosz.eu służy zawieraniu za jego pośrednictwem umów pożyczek społecznościowych pomiędzy jego Użytkownikami.